Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på xFlow AB (559124-0162) att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt, samt hur det går till.

Detta är vår integritetspolicy – här beskriver vi vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har. Du kan också läsa mer om GDPR – den nya regleringen för dataskydd – och vad den innebär för dig.

Vi värnar alltid om din integritet och trygghet!

Sedan 25 maj 2018 gäller en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter det som var PUL (Personuppgiftslagen). Syftet med GDPR är att öka möjligheterna för privatpersoner att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dem och den data som skapas när de till exempel använder deras tjänster eller produkter.

En av förändringarna GDPR bidragit med är att vi som företag behöver informera dig som kund om hur vi hanterar dina personuppgifter och bankuppgifter, samt motivera på vilka grunder vi hanterar informationen som vi gör.

Vad vi samlar in
Vi samlar in en del personuppgifter som kan identifiera dig som individ. Det kan handla om exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, inköp, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Hur vi samlar in
Vi samlar in och behandlar information som:

  • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar träningskort, bokar dig eller dina barn i någon av våra träningsgruppper, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.
  • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms, e-post.
  • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder data till
För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller efter en intresseavvägning eller då du lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla kommunikationstjänster – t.ex. för att säkerställa drift av tjänsten och för att koppla fram ett samtal eller skicka sms eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar och för att hantera klagomål och reklamationer.

Kommunikation gällande våra tjänster och vår verksamhet
Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

För att vi ska kunna följa lagar
Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter till exempel bokföringslagen.

Om personuppgifter delas eller lämnas ut till annan part.
Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna erbjuda tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. När vi delar dina personuppgifter med en annan part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Hur länge vi sparar data
Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Hur lång lång tid datan sparas beror på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

  • Kunddata sparas så länge du är kund hos xFlow och därefter som längst 12 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
  • När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 6 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
  • För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi din data 12 månader efter avtalsförhållandet upphört.
  • Konversationer med vår kundtjänst via mail eller sms sparas i max 90 dagar.

Du bestämmer över din data

Individuella rättigheter
Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av kontaktvägarna som finns ovan. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter.

Rätt till rättelse
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.

Rätt till begränsning
I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

OBSERVERA att för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera din data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

Återkalla samtycke och tacka nej till marknadsföring
Du bestämmer alltid vilken behandling som du samtycker till och om du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att ta redan på vilka samtycken du lämnat till oss samt hur du återkallar samtycken är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail

xFlow AB
info@xflow.se
0793362462
Skriv: ”Återkalla samtycke” i ämnesraden

När du har återkallat ditt samtycke kan det ta upp till två veckor innan vi kan tillgodose detta.

Om du samband med att du tecknade träningskort hos oss godkände att vi fick skicka marknadsföring till dig men nu ångrat dig är du välkommen att meddela oss så avregistrerar vi dig.

Skicka dina uppgifter till:

xFlow AB
info@xflow.se
Skriv: ”Avregistrering – marknadsföring” i ämnesraden
Det går också bra att tacka nej till vår marknadsföring genom att ringa vår reception på 0793362462 under våra öppettider

HÄR HITTAR DU OSS