Parkour

Jönköpings första inomhushall för parkour och freerunning.

I xFlows parkourhall finns skumgrop, trampolin, springfloor, bars och allt du kan tänkas behöva för att träna och utvecklas inom parkour och freerunning.

För dig som är över 9 år har vi har en öppen hall dit du kan komma när du vill för att träna parkour  ensam eller med kompisarna. Är under 9 år är du välkommen att träna tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Vi erbjuder även ledarledda träningstider för barn från fem år och uppåt. Träningsgrupperna anpassas efter den nivå du är på, allt för att du ska lära dig grunderna och senare även utveckla teknik och kreativitet inom parkour/freerunnig.

Varje hinder är en möjlighet

I parkour blir varje hinder en möjlighet. Målet är att utveckla fysisk och psykisk kapacitet genom träning, för att överkomma allt svårare hinder. Parkour utövas såväl inom- som utomhus – bara fantasin sätter gränser för vilka hinder och banor som kan skapas utifrån varje individs förutsättningar.

Parkour kan för vissa vara en livsstil, medan andra ser parkour som en rolig fritidssysselsättning. Vad parkour är blir därför upp till utövaren – gemensamt för alla är möjligheten till utveckling på egna villkor.

Köp ett engångsbesök eller ett längre medlemskap här👇🏻👇🏻👇🏻

Vi har träningsgrupper för alla åldrar och nivåer:

Hos oss blir dina barn väl omhändertagna av kompetenta och inspirerande ledare. Oavsett ålder och nivå har vi grupper som passar. Vårt mål är att alla barn ska bli sedda och få bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Träningspassen inleds med en rejäl uppvärmning med bland annat rörlighetsträning och styrka. För de yngre barnen är lekar ett naturligt inslag.

Vi avslutar med en samling där vi reflekterar över vad som gått bra och vad vi lärt oss under träningen. Sist men inte minst ger vi varandra en “high five”!

Varje år är indelat i tre terminer med 12 tillfällen per termin.

Parkourens historia

Le Parkour, freerunning eller l’Art du Déplacement började utövas aktivt först på 80-talet i Lisses, en av Paris mindre förorter. Namnet parkour användes först 1998 och är en modifikation av parcours du combattant, som betyder hinderbana. Sporten grundades i början av 1990-talet i Lisses av medlemmarna i gruppen Yamakasi där bland andra David Belle och Sébastien Foucan var med, men dess rötter sträcker sig längre bakåt.

Rötter inom kampsport och gymnastik

Medlemmarna i Yamakasi hade en bakgrund inom gymnastik och olika kampsporter och började bland annat tillämpa akrobatik i sin träning. David Belle ansåg att det var viktigare att fokusera på att träningen skulle vara användbar för människor i verkliga livet. Därför ansåg han akrobatik och liknande vara onödigt. Ändå vävde David Belle, tillsammans med resten av Yamakasi, in både akrobatiska rörelser och dans i sitt utövande. (Källa: www.gymnastik.se/traning/Parkour/)