makethemove

Tillsammans får vi barn i rörelse!

I januari 2019 presenterade Folkhälsoinstitutet sin rapport ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18” i vilken de konstaterar att barn och ungdomar rör sig för lite. Dock finns det något positivt att poängtera; De allra flesta barn och unga i 11-, 13- och 15-års åldern gillar sina liv och skattar sin hälsa som god. Men…

…Folkhälsoinstitutets rekommendationer  för barn och ungdomar är 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Långt ifrån alla uppnår det. På lång sikt är stillasittande och inaktivitet grunden till ett flertal sjukdomar så som övervikt och hjärt-kärlsjukdomar. Bland de 15-åriga tjejerna är det ungefär var tionde (9 %) som rör sig tillräckligt. De mest aktiva barnen finns bland 11-åriga pojkar där nästan var fjärde (23 %) rör sig minst en timma om dagen.

makethemove
makethemove

Var med och gör framtiden friskare

Tanken med MakeTheMove är att vi tillsammans måste kunna påverka framtiden genom att låta fler barn och ungdomar röra på sig. Genom ert bidrag kan fler barn och ungdomar upptäcka en ny lite friare träningsform som inte ställer krav på prestation eller elitsatsning. 

IMG_0152

Välj det paket som passar er bäst!

Detta paket ger en klass med ca 20-25 elever möjlighet att få komma till xFlow under 90 fartfyllda och aktiva minuter. Dessutom får de även en egen instruktör.

Som företag får ni ett inramat Make the Move-intyg som ni kan sätta upp på er arbetsplats för att visa att ni tar ställning för våra barn och ungdomars hälsa.

Ni finns med på vår hemsida med en stor logotyp och länk till ert företag.

Ni har möjlighet att finnas med och uttala er om ert engagemang på vår hemsida.

Den dag ”er” skola besöker oss kommer vi skriva ett tack till er i våra digitala kanaler.

Er skola kommer få veta att det är just ni som möjliggjort deras besök.

Ni har möjlighet att påverka vilken skola och klass som ska få ta del av ert bidrag.

7000:- (exkl. moms)

 

Detta paket ger en klass med ca 20-25 elever möjlighet att få komma till xFlow under 90 fartfyllda och aktiva minuter. Dessutom får de en egen instruktör.

Som företag får ni ett Make the Move-intyg som ni kan rama in och sätta upp på er arbetsplats för att visa att ni tar ställning för våra barn och ungdomars hälsa.

Ni finns med på vår hemsida med logotyp.

Den dag ”er” skola besöker oss kommer vi skriva ett tack till er i våra digitala kanaler.

Er skola kommer få veta att det är just ni som möjliggjort deras besök.

Ni har möjlighet att påverka vilken skola och klass som ska få ta del av ert bidrag.

 

 

5000:- (exkl.moms)

 

Detta paket ger en klass med ca 20-25 elever möjlighet att komma till xFlow under 90 fartfyllda och aktiva minuter. Dessutom får de en egen instruktör.

Som företag får ni ett Make the Move-intyg som ni kan rama in och sätta upp på er
arbetsplats för att visa att ni tar ställning för våra barn och ungdomars hälsa.

Ni finns med på vår hemsida med namn.

Klassen kommer få veta att det är just ni som möjliggjort deras besök.

 

 

 

 

3000:- (exkl.moms)

 

Här kommer alla företag som är med och stöttar projektet synas!

xFlow - Jönköpings härligaste träningsanläggning

I september 2018 öppnade vi Jönköpings härligaste träningsanläggning med tanken att få fler barn och vuxna i rörelse.  Träningsanläggningens inrikting är parkour och hinderbaneträning. Vi erbjuder en kreativ miljö där fokus ligger på rörelseglädje.

Vi har haft några skolor på besök och det har utan tvekan varit succé varje gång – oavsett ålder och träningsbakgrund. Problemet är att många skolor har svårt att få loss pengar för aktiviteter som att komma till oss.