Förkunskapskrav

Nytt för Termin#10 är vår kunskapsmatris.

Som en hjälp för att kunna välja rätt träningsgrupp har vi till Termin#10 tagit fram en en kunskapsmatris. I den kan ni se vilka grundkrav vi har i de olika träningsgrupperna.
Du hittar matrisen här!

Som en hjälp att förstå vad alla begreppen innebär har vi tagit fram instruktionsfilmer för att göra det enkelt och tydligt att se vad man ska kunna.