FöretagsFlow

FöretagsFlow

Vi vet att friska och pigga medarbetare skapar förutsättningar för företaget att växa. Genom föreläsningar, träningspass och coachning, både på grupp- och individnivå, kan vi utbilda och utveckla individer. Det i sin tur leder till att personalen får rätt förutsättningar för att vårda och bygga upp sin egen hälsa. Gemensam träning bidrar till förutsättningar att utvecklas som team och ger ökad sammanhållning. 

HälsoSmarta företag som anlitat oss

"Vi stöttar och inspirerar under
hela processen och är en hälsopartner
för företaget helt enkelt."

Vårt upplägg

Ni som företag utser en kontaktperson som vi kan ha kontakt med under hela perioden.
Tillsammans går vi igenom vilka ni är och vad ni vill uppnå med er satsning. Utifrån det tar vi fram ett koncept som passar era mål och de delar ni vill ha med. Därefter lägger vi upp en tidsplan som passar ert företag, vilket kan handla om allt från en till tjugo träffar på allt från en till 365 dagar. När vi bestämt oss för upplägg och tid ansvarar vi för att planen följs.

Aktiviteter som kan främja hälsa på just ert företag

  • Företagsanpassade koncept med föreläsningar och gruppträning. 
  • Fristående föreläsningar efter era önskemål
  • Företagsträning med en stående bokning
  • Möjlighet att köpa xFlow-checkar i friskvårdsbidrag till era anställda.
"Vi hjälper ditt företag att bli HälsoSmart!"

Kontakta Elin för att få veta mer!!